Hızlı Erişim

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Tamamlandı

''Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Tamamlandı"

       Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü birimi ile ortaklaşa hazırladığımız ''Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı" eğitimleri 9-17 Eylül 2021 tarihleri arasında başarı ile tamamlanmıştır. Beş gün süren eğitimlerin birinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acar Erdol, “Öğretim Yöntemleri”; ikinci gününde Doç. Dr. Şenol Sezer, “Sınıf Yönetimi- Eğitici ve Öğrenci Özellikleri”; üçüncü gününde Öğr. Gör. Erdal Karakurt, “Etkili Sunum Teknikleri”; dördüncü gününde Dr. Öğr. Üyesi Emrah Akman, “Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve e-Öğrenme”; beşinci gününde de Araş. Gör. Dr. Erdinç Yücesoy, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” adlı sunumlarını katılımcılarla paylaşmışlardır. Sertifika sınavı sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir.

ODUSEM


Eklenme Tarihi : 17-09-2021 15:02:32