SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarına Yönelik LEGO® Education STEM Eğitimi

LEGO® Education STEM Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyon belgesi kapsamında öğretmenlerin dijital becerilerinin gelişmesi̇ için içerik geliştirilmesi ve bu doğrultuda öğretmen eğitimleri düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte kendilerine bilişim üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak kodlama ve STEM etkinliklerinin yürütülmesi ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla bakanlık tarafından açılacak Tasarım Beceri Atölyeleri’nde teori ve pratiğin birleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğretmen adaylarımızın da 2023 Eğitim Vizyonuna uygun bilgi ve beceriler kazanmalarını desteklemek adına Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik STEM eğitimi atölyeleri düzenlenmiştir.

Düzenlenen etkinlik, Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) bünyesinde Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sanem TABAK koordinatörlüğünde LEGO® Education Türkiye ortağı Teknokta Eğitim Danışmanlık eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında 23 Sınıf Öğretmeni adayına, eğitmen Yakup ARTKAN tarafından LEGO® Education WeDo 2.0 eğitimi verilmiştir.  21 Fen Bilgisi Öğretmen adaylarına ise, eğitmen Harun GÖKER tarafından LEGO® Mindstorms Education EV3 eğitimi verilmiştir. 


Ekleme tarihi: 12-04-2019 15:58:57