SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Vizyon ve Misyon

Öz Görüş (Vizyon)                                                                                                                                               

Dünyada hızla değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilmek için  kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü, evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen çağdaş ve önder bir eğitim merkezi olmaktır.

 

 Öz Görev (Misyon)

Bireylerin, kurumların ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak üniversitemizin ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak,  güncel ve yenilikçi, sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu sayede Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ülke kalkınmasına hizmet vermektir.


Ekleme tarihi: 09-01-2019 07:46:09 Güncellenme tarihi: 22-03-2021 17:12:29